Category: خبر

در مورد این که بهتر است عطر ها بر کجا از بدن یا لباس اسپری شود نظرات بسیار متفاوتی وجود دارد. ولی آنچه که مسلم است عطرهای اورجینال یا همان ادکلن ها بهتر است بر روی قسمت های از بدن که نبض وجود دارد اسپری شود تا پراکندگی و پخش بوی مناسب تری داشته باشد. […]

> View article